· Przedsiębiorca · Detektyw · Strateg · Student Psychologii ·

Od miesięcy próbujesz odzyskać pieniądze od dłużnika? Przeczuwasz, że ktoś próbuje podkopać autorytet Twojej firmy w środowisku? A może zaczynasz współpracę z nowym kontrahentem i chcesz dowiedzieć się, czy możesz mu zaufać? Dobrze trafiłeś!

Pakt Inkasso to firma detektywistyczna z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. Wykwalifikowany zespół o interdyscyplinarnych zdolnościach został utworzony przez lidera grupy, Łukasza Hynka. Zajmujemy się windykacją, wywiadem gospodarczym, mediacjami, detektywistyką obyczajową oraz zapewniamy opiekę prawną. Wyróżnia nas podejście do klienta – traktujemy empatię jako jedną z naszych najważniejszych wartości. Dzięki niej poczujesz się zaopiekowany i bezpieczny.

WAŻNE INFORMACJE

„Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego obejmuje ponad 300 nowych lub zmienianych przepisów. Zmiany mają skrócić czas trwania postępowań przed sądami cywilnymi oraz usprawnić przebieg postępowania.” Źródło www.prawo.pl

Tyle założeń. Prawda jest jednak taka, że niektóre zmiany mogą znacznie wydłużyć toczące się postępowanie sądowe. W myśl nowych przepisów zmianie ulega zapis „domniemania doręczenia korespondencji”. W chwili obecnej korespondencję uznaje się za doręczoną w momencie w którym strona procesu odbierze list, bądź do sądu trafi zwrotka z informacją o niepodjęciu podwójnie awizowanej korespondencji. Zmiana natomiast polega wprost na tym , że konieczne jest fizyczne doręczenie stronie postępowania każdego pisma procesowego. W przypadku braku skutecznego doręczenia sąd odrębnym zarządzeniem wyda postanowienie nakazujące Komornikowi sądowemu doręczenie owej korespondencji. W sytuacji w której i temu nie uda się ta czynność w myśl nowych przepisów sąd zawiesi postepowanie.

Można by się tu godzinami rozpisywać o słuszności tego przepisu i prawie do obrony , pewne jest natomiast, że jest to kolejny doskonały instrument który używany będzie w celach obstrukcji procesowej.

W Pakt Inkasso już dziś na zlecenie Naszych klientów zajmujemy się ustalaniem i dokumentowaniem miejsca przebywania osób które z różnych powodów ukrywają się pragnąc pozostać anonimowe. Szanujemy oczywiście takie ludzkie decyzje, ale nie w sytuacji w której działa to na szkodę innych osób. Skontaktuj się z Nami i uzyskaj informację w jaki sposób możemy Ci pomóc.

Upadłość konsumencka to narzędzie prawne które wzbudza mieszane uczucia i wiele kontrowersji co to swojej słuszności i zasady jego stosowania. Często w sporych sądowych sądy opiera swoje wyroki na klauzuli zasad współżycia społecznego

„Zasady współżycia społecznego – termin prawniczy klauzula generalna w prawie polskim, odwołująca się do powszechnie uznanych w kulturze polskiego społeczeństwa “wartości, które są zarazem dziedzictwem i składnikiem kultury europejskiej”[1]

Zasady współżycia społecznego nie mają charakteru norm prawnych, ale stanowią uzasadnione moralne reguły postępowania jednych osób wobec drugich w życiu społecznym, które muszą być uwzględniane w toku stosowania prawa w celu złagodzenia jego rygoryzmu i dostosowania go do pozaprawnych, społecznie akceptowanych ocen………..”

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasady_wsp%C3%B3%C5%82%C5%BCycia_spo%C5%82ecznego

Jako praktyk mam od piętnastu lat do czynienie z różnymi postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi. Niestety trzeba jasno powiedzieć, że wielokrotnie przepisy prawa utrudniają wierzycielom dochodzenia swoich roszczeń, a w znakomitej części są one wprost wykorzystywane przez dłużników, co powoduje oczywiście uniemożliwienie dochodzenia utraconych środków. To samo dotyczy postępowań upadłościowych, również tych konsumenckich, niewiele wówczas mówi się o zasadach współżycia społecznego i nikt głośno nie mówi o sytuacji wierzyciela, który niejednokrotnie stoi przed koniecznością zaciągania kredytów by spłacić należności powstałe w skutek braku zapłaty przez dłużnika .

Ogłoszenie upadłości wstrzymują wszystkie toczące się postepowania sądowe i egzekucyjne, ale nie zamyka to Państwa drogi do dochodzenia swoich należności, bądź do szukania zadośćuczynienia i ukarania osób, które nierzadko w sposób celowy doprowadzają do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem.

Dlatego właśnie w Pakt Inkasso powołaliśmy Detektywistykę dla biznesu, choć w tym przypadku oferta kierowana jest kierowana również do osób prywatnych.

Ten dział Naszej firmy zajmuje się sprawdzaniem zasadności wszczęcia takiego postepowania i zbadaniem czy procedura ta nie narusza innych przepisów prawa, w tym prawa karnego. Naszym zadaniem jest również zbadanie czy dłużnik przed zgłoszeniem upadłości nie uszczuplił swojego majątku oraz negocjacje mające na celu doprowadzenie do zapłaty. Oczywiście i w tym przypadku wszystko odbywa się przy udziale Naszej niezawodnej kadry prawników. Pakt Inasso to firma specjalizująca się w różnego rodzaju postepowaniach gospodarczych w tym przestępczości gospodarczej. Spotkanie z Nami i przedstawienie zagadnienia umożliwi Państwu zapoznanie się możliwymi rozwiązaniami.

Przypadek ten opisany jest również w zakładce *koniec z domniemaniem doręczenia korespondencji. Podkreślić pragniemy, że Pakt Inkasso nie zajmuje się w poszukiwanie osób uznanych za zaginione. Usługa ta swoje zastosowanie ma w tak zwanych postepowaniach obyczajowych . Mowa tu o osobach nieznanych z miejsca pobytu. Dotyczy spraw o unikaniu obowiązku alimentacyjnego, doprowadzenia do wyjawienia majątku, doręczenie korespondencji, czy każdej innej dla potrzeb których Pakt Inkasso przy zastosowaniu wypracowanych i sprawdzonych metod w sposób możliwie najkrótszy wykonuje powierzone zadania.

Trudno by było przy tak szerokim doświadczeniu i znajomości reali współczesnego biznesu nie skorzystać z możliwości dzielenia się wiedzą w zakresie prowadzenia oraz tworzenia szeroko rozumianej działalności gospodarczej. Nie zawsze i nie dla każdego dobra jest określona forma prawna działalności . Dla jednych idealnym rozwiązaniem będzie założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , dla innej natomiast osoby to rozwiązanie mnożyć może niepotrzebną ilości różnego rodzaju czynności, pism i obowiązków. Wiąże się to wówczas ze wzrostem kosztów prowadzonego przedsiębiorstwa, poziomu irytacji płynącej z poczucia wykonywania wielu czasochłonnych i zbędnych czasem czynności. W niektórych przypadkach wiązać się to może z koniecznością zatrudnienia dodatkowej osoby. Każdy biznes potrzebuje indywidualnego spojrzenia na swoją specyfikę, czy mówimy o reklamie, promocji czy doborze klienta docelowego. W każdym przypadku określamy swoje cele i założenia, kalkulujemy zysk i ewentualne ryzyko.

Dlatego właśnie tak ważne jest aby już na etapie powstawania Państwa biznes planu podjąć decyzję jaką i dlaczego formę prawną przyjąć ma Nasza firma. Uważam, że dobrze jest mieć po prostu możliwość korzystania z porad doświadczonych prawników i ludzi związanych z biznesem. Pozwoli to uniknąć niektórych błędów i niepotrzebnego stresu.

Jeśli macie Państwo pomysł na biznes, bądź w już prowadzonym przedsiębiorstwie dzieje się coś co Państwa martwi, zachęcam do kontaktu. Zaplecze prawne którym dysponujemy pozwala precyzyjnie odpowiadać na oczekiwania Naszych klientów, a skoro Jesteśmy firmą od lat zajmującą się postępowaniami gospodarczymi to trudno jest o lepszą rekomendację .

ŁUKASZ HYNEK

ZAŁOŻYCIEL, WŁAŚCICIEL I LIDER PAKT INKASSO

Już od blisko 15 lat związany z branżą windykacyjną i ze środowiskiem biznesowym w województwie lubuskim.

Chcesz się dowiedzieć więcej?
Poznaj bliżej Łukasza Hynka!

01 |

Niezbędne wsparcie biznesu

Dbałość o relacje biznesowe, odpowiedni wybór partnerów w biznesie, a także płynność finansowa to główne aspekty wpływające na stabilność firmy.

Firma Pakt Inkasso, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w negocjacjach, mediacjach, oraz windykacji, a także współpracy z najlepszymi kancelariami prawnymi zapewnia swoim klientom skuteczne budowanie współpracy z kontrahentami, odzyskiwanie należnych środków, a także bieżące wsparcie i doradztwo prawne.

02 |

Pomoc na wielu płaszczyznach

Misją Pakt Inkasso jest zapewnienie swoim klientom stabilności prowadzonych biznesów. Proces windykacji, detektywistyka czy wywiad gospodarczy wymagają znajomości wielu dziedzin oraz wykorzystania najnowszych technologii i systemów.

Wypracowane przez lata procesy wsparcia biznesu pozwalają ekspertom firmy Pakt Inkasso skutecznie pomagać klientom na wielu płaszczyznach. 90% klientów Pakt Inkasso to duże przedsiębiorstwa, które współpracują z firmą od lat.

03 |

Ciągły rozwój

W centrum działalności Pakt Inkasso stoją wartości, a główną z nich jest rozwój. Od początku założenia firma odznaczała się ponadprzeciętnym dążeniem do rozbudowy. Wciąż rozszerzająca się oferta usług jest tego najlepszym dowodem. 

W Pakt Inkasso wiemy, że jeśli chcemy jak najlepiej pomagać klientom, musimy nieustannie poprawiać swoje kompetencje i zdobywać wiedzę, która umożliwi nam zręcznie zajmować się sprawami, które zostały nam powierzone.

WINDYKACJA

STRATEGIA WINDYKACJI

_____

Podczas pierwszego spotkania z Klientem zapoznajemy się ze sprawą, przeprowadzamy analizę i przygotowujemy odpowiednią strategię windykacji.

SKUTECZNE MEDIACJE

_____

Niezwykle ważny etap w postępowaniu polubownym. To czas na zabezpieczanie roszczeń naszych klientów oraz zdobywanie wiedzy dotyczącej majątku dłużnika. 70% spraw udaje się rozwiązać na tym właśnie etapie.

KANCELARIA ADWOKACKA

_____

Jeżeli nie jest możliwe rozwiązanie sprawy na poziomie mediacji odzyskujemy należności na drodze sądowej – reprezentujemy Klienta w sądzie.

100% WSPARCIE

_____

Działamy kompleksowo, dlatego też bierzemy również aktywny udział w egzekucji należności. Pracujemy aż do momentu, w którym Klient odzyska swoje pieniądze.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

_____

Firma Pakt Inkasso posiada najnowszy sprzęt detektywistyczny taki jak okulary z funkcjami nagrywania, wysoko wyspecjalizowany dron do nagrywania nawet z bardzo wysokich odległości, itp.

WINDYKACJA SOFT

_____

Za podstawowy cel obieramy sobie windykację soft – realizowaną w sposób polubowny, na drodze mediacji i negocjacji.

WYWIAD GOSPODARCZY

MINIMALIZUJEMY TWOJE RYZYKO

_____

Wywiad gospodarczy pozwala na zminimalizowanie ryzyka związanego z rozwojem firmy, kolejnymi inwestycjami i nawiązywaniem współpracy z nowymi kontrahentami.

SKUTECZNOŚĆ INFORMACJI

_____

Stosując najnowsze technologie oceniamy skalę ryzyka i dostarczamy naszym Klientom znacznie więcej informacji, na temat potencjalnych kontrahentów, niż ogólnodostępne bazy.

KOMPLEKSOWY WYWIAD

_____

Wykonując wywiad gospodarczy sprawdzamy m.in. przeszłość i powiązania biznesowe, wiarygodność płatniczą, płynność finansową, majątek wskazanych firm.

OCHRONA FIRMY PRZED STRATAMI

_____

Wywiad gospodarczy jest również idealnym narzędziem przed podjęciem współpracy z kontrahentem pozwala na zminimalizowanie ryzyka i uniknięcie strat.

DOŚWIADCZENIE W RYNKU OGÓLNOPOLSKIM

_____

Koncentrujemy się na działaniu krajowym – to dzięki dokładnej znajomości środowiska i terenu prowadzone przez nas działania są wysoce skuteczne.

KONCESJONOWANA FIRMA DETEKTYWISTYCZNA

_____

Wywiad gospodarczy jest elementem wspierającym w skuteczny sposób detektywistykę biznesową oraz windykację.

DETEKTYWISTYKA DLA BIZNESU

DETEKTYWISTYKA DLA FIRM

_____

Jako pierwsza i jedyna firma w województwie lubuskim powołaliśmy do życia detektywistykę dla biznesu.

WSPARCIE DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH

_____

Specjalizacja ta powstała po to, by między innymi wspierać i udoskonalać działania windykacyjne.

KONCESJONOWANA FIRMA DETEKTYWISTYCZNA

_____

Jako licencjonowane biuro detektywistyczne wspieramy naszych Klientów nie tylko w odzyskiwaniu należności, ale także w odpowiednim przygotowaniu się do współpracy z nowymi kontrahentami.

KOMPLEKSOWE ROZPOZNANIE

_____

Sprawdzamy powiązania biznesowe dłużnika, badamy jego ewentualną działalność przestępczą i docieramy do jego majątku, dzięki czemu możliwe staje się odzyskanie należności.

ZNAJOMOŚĆ RYNKU

_____

Dzięki temu, że od lat działamy na rynku całego kraju – jesteśmy wstanie dotrzeć do wielu potrzebnych informacji za pomocą sieci licznych kontaktów.

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

_____

Natomiast wieloletnie doświadczenie w branży pozwala nam na połączenie wiedzy w logiczną całość, która finalnie doprowadza nas do pozytywnego rozwiązania sprawy.