Chat with us, powered by LiveChat

Zespół operacyjny

Branża detektywistyczna od ludzi którzy są z nią związani  wymaga wyjątkowych umiejętności interpersonalnych .

To praca nie tylko nad analizą  zgromadzonego  materiału i uzyskanymi  informacjami . To przede wszystkim zadania często wykonywana w stresie, wśród setek przejechanych kilometrów, wielogodzinnych poszukiwań oraz zdobywanie wiedzy w trakcie tak zwanych czynności terenowych.

W Pakt Inkasso oprócz doświadczenia które posiadamy mamy świadomość odpowiedzialności za powierzone nam zadania.

Nasi współpracownicy to swojego rodzaju pasjonaci , których „kontraktem życiowym” jest praca detektywa. Oczywiste zatem jest, że nie wszyscy którzy przyczyniają się do realizacji zadań w Pakt Inkasso mogą i chcą ujawnić swój wizerunek. To w trosce o anonimowość ludzi wchodzących w skład tego zespołu frontman-em został założyciel firmy, wieloletni praktyk i strateg Łukasz Hynek.

Zespół operacyjny stoi za wieloma sukcesami Pakt Inkasso , to szereg spraw które bez ich wsparcia nie miałyby szans powodzenia. Podkreślić należy , że dyskrecja tych osób, dla nich samych ważniejsza jest od splendoru , a największą nagrodą jest  skuteczna realizacja powierzonego zadania i kufel zimnego piwa w „swoim” gronie.

INTERDYSCYPLINERNE ZDOLNŚCI TO SIŁA NASZEGO ZESPOŁU