DETEKTYWISTYKA DLA BIZNESU

Detektywistyka dla biznesu – to początek Państwa szerszej wiedzy o nowej formule i odmiennym spojrzeniu na usługi detektywistyczne. Detektywistyka dla biznesu to w najprostszym jej ujęciu połączenie wywiadu gospodarczego i windykacji. Sam wywiad gospodarczy to proces polegający na analizie różnych wątków, powiązań finansowych, biznesowych i personalnych związanych przedmiotem zlecenia. Proces windykacji zaś to kilka elementów na które składa się postępowanie polubowne, czyli negocjacje pozasądowe, postępowania sądowe oraz proces egzekucji komorniczej.

WINDYKACJA

To właśnie windykacja dała początek firmie Pakt Inkasso i stała się jej podstawą do dalszego rozwoju. Swoje działania Pakt Inkasso prowadzi na terenie całego kraju. Niezwykle ważnym wyróżnikiem firmy jest skoncentrowanie się na działaniu w województwie lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim i śląskim, a także w centralnej Polsce.

DETEKTYWISTYKA OBYCZAJOWA

W Pakt Inkasso uważamy, że jest to szczególnie delikatna gałąź detektywistyki. Dlatego właśnie oddelegowani do tego typu zadań ludzie, oprócz wysokich kwalifikacji koniecznych do przeprowadzenia takiego postępowania wykazują się wysokim zrozumieniem, empatią i co bardzo ważne stu procentową dyskrecja.

OBSŁUGA PRAWNA

Wybór Kancelarii prawnych współpracujących z Pakt Inkasso nie był przypadkowy. Prawnicy obsługujący Naszą firmę to uznane marki doskonale znające się na powierzanych im zadaniach . Wieloletnia współpraca pozwoliła na opracowanie sprawnego systemu przekazywania dokumentacji oraz ustalania kierunków poszczególnych postępowań.

WYWIAD GOSPODARCZY

Wywiad gospodarczy pozwala na zminimalizowanie ryzyka związanego z rozwojem firmy, kolejnymi inwestycjami, czy nawiązywaniem współpracy z nowymi kontrahentami. Pozwala on na ocenienie skali ryzyka, daje szerszą wiedzę i większy zasób informacji niż ogólnodostępne baz.

UL. WILLOWA 6, 66-400 GORZÓW WLKP.